SeeTrue Opleidingen en Trainingen

SeeTrue organiseert opleidingen en trainingen op het gebied van mindfulness, act, positieve psychologie, heartfulness en compassie
voor therapeuten, coaches, trainers, hr-medewerkers en mensen uit het onderwijs of bedrijfsleven.

Eisen en normen van de diverse beroepsverenigingen en accrediterende instanties worden regelmatig bijgesteld. Wij hebben hier niet altijd grip op en soms is de accreditatie nog niet binnen terwijl de opleiding wel al gepland is. Heb je een bepaalde accreditatie voor je werk of beroep nodig, dan kunt je het beste vooraf informeren hoe de stand van zaken is met betrekking tot die specifieke accreditatie.

Om toch een indruk te geven tonen we hier de accreditaties die eerdere cursussen hebben gekregen.

Accreditatie voor de opleiding mindfulness

Accreditatie voor de opleiding positieve psychologie

Accreditatie voor de basisopleiding Acceptance and Commitment Therapy (ACT)