SeeTrue Opleidingen en Trainingen

SeeTrue organiseert opleidingen en trainingen op het gebied van mindfulness, act, positieve psychologie, heartfulness en compassie
voor therapeuten, coaches, trainers, hr-medewerkers en mensen uit het onderwijs of bedrijfsleven.

De algemene voorwaarden NRTO Consument zijn van toepassing. Deze algemene voorwaarden kun je via deze link bekijken.
Hieronder vind je een een aantal aanvullende voorwaarden die voor onze opleidingen en trainingen gelden.

Aanmelding en betaling

Voor elke opleiding of training is via de website een aanmeldformulier beschikbaar. De aanmelding start met het invullen van het aanmeldformulier. Hierna ontvang je van ons een bevestiging, praktische informatie en de factuur.
Door de factuur te voldoen ga je akkoord met onze leveringsvoorwaarden en is de aanmelding definitief. We stellen prijs op een (aan)betaling binnen 14 dagen (factuurdatum). Mocht deze later bij ons binnen komen, dan kunnen we niet garant staan voor de reservering.

Annulering van deze inschrijving is op grond van de wettelijke bedenktermijn van twee weken gratis en zonder opgave van redenen mogelijk.

Volgorde inschrijvingen

Bij overschrijding van het maximaal toelaatbare aantal inschrijvingen voor de opleiding of training hanteert de cursusgever het tijdstip waarop de (aan)betaling is ontvangen als selectiecriterium.

Annulering

Annulering van de inschrijving is mogelijk.

De cursusgever en cursusdeelnemer proberen samen tot overeenstemming te komen over de hoogte van de boete. Wanneer het niet lukt om tot een vergelijk te komen dan kan de Geschillencommissie of de rechtbank worden ingeschakeld door beide partijen.

SeeTrue heeft het recht om bij dwingende of onvoorziene omstandigheden één of meerdere opleidings- of trainingsdagen met opgave van redenen te verzetten, en bij een te gering aantal aanmeldingen de gehele opleiding of training te annuleren. Bij het niet doorgang vinden van een opleiding vanwege te weinig aanmeldingen worden de deelnemers uiterlijk 2 weken voor aanvang van de opleiding ingelicht. Uiteraard vindt in deze gevallen restitutie van de betaling plaats. SeeTrue vergoedt maximaal het bedrag van de opleidings- of trainingskosten.

Bijzondere omstandigheden

Het kan altijd voorkomen dat een deelnemer door bijzondere omstandigheden, ziekte of een andere overmachtsituatie besluit om de opleiding of training (op het laatste moment) te annuleren. Het is voor ons dan veelal niet mogelijk een vervanger te regelen en conform annuleringsvoorwaarden is dan het gehele opleidings- of trainingsbedrag verschuldigd. Op verzoek van de cursist en uit begrip voor de situatie wijken we hier soms van af en brengen dan een deel van de opleidings- of trainingskosten in rekening.

Opleidingslocatie

SeeTrue huurt voor opleidingen locaties in diverse steden verspreid over Nederland. We kiezen voor kwalitatief goede locaties met centrale ligging tegen een betaalbaar tarief. Niet alle locaties zijn rolstoeltoegankelijk of op de begane grond. Mochten er specifieke vragen of wensen zijn dan is het raadzaam om dit vooraf bij de accommodatie of bij SeeTrue na te vragen.

Eigendomsrecht materiaal

Boeken die door de cursist voor deze opleiding of training zijn aangeschaft, zijn eigendom van de cursist. Materialen, meditaties en teksten van SeeTrue die aan de cursisten versterkt zijn, mogen door hen integraal (met bronvermelding) gebruikt worden binnen hun eigen trainingen.

Achtergrond

De algemene opleidings- of trainingsvoorwaarden zijn bedoeld om helderheid te geven over afspraken tussen cursusgever en cursist. Bij onverhoopte problemen kan men gebruik maken van de klachtenprocedure van SeeTrue. Als dit niet leidt tot een bevredigende oplossing, dan is er de mogelijkheid om gebruik te maken van de geschillencommissie van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).