SeeTrue Opleidingen en Trainingen

SeeTrue organiseert opleidingen en trainingen op het gebied van mindfulness, act, positieve psychologie, heartfulness en compassie
voor therapeuten, coaches, trainers, hr-medewerkers en mensen uit het onderwijs of bedrijfsleven.

Certificering en mindfulness

Mindfulness trainer is geen beschermd beroep. Het woord mindfulness komt oorspronkelijk uit het boeddhisme en is als term al 2500 jaar in gebruik. Hierdoor is de term mindfulness trainer een breed geïnterpreteerd begrip geworden.

Voor informatie over de accreditering van de basisopleiding kun je hier klikken.

SeeTrue mindfulness leidt op tot mindfulness trainer in de MBCT/MBSR traditie. Er zijn inmiddels een aantal pogingen in Nederland om een kwaliteitscertificaat op te zetten voor de mindfulness trainer in de MBCT/MBSR traditie.

Internationaal en zo ook in Nederland lijkt de certificering zich toe te spitsen op twee niveaus:

  • het basisniveau waarbij de mindfulness trainer minimaal de '42-uurs opleiding' heeft gevolgd;
  • het 'zwaarder' certificaat waarvoor men vaak minimaal een 25 dagen opleiding moet hebben afgerond.

Er zijn in Nederland twee beroepsverenigingen voor mindfulness trainers:

•    de VVM (vereniging voor mindfulness)
•    de VMBN (Vereniging Mindfulness Belgie Nederland)   

Beide verenigingen erkennen onze opleiding als gecertificeerde opleiding.

Onze Lange Traject-opleiding geeft bovendien toegang tot VMBN lidmaatschap categorie 1.
Deelnemers die de training volgen bij VMBN categorie 1-trainers kunnen vanuit de aanvullende verzekering bij een aantal zorgverzekeraars een vergoeding krijgen. Dit als er sprake is van burn-out en als er een doorverwijzing is van de huisarts of bedrijfsarts. De vergoeding was in 2017 maximaal 350 euro.

De SeeTrue Mindfulness opleiding kent verschillende certificeringstrajecten.

SeeTrue certificering
SeeTrue certificeert voor dat gedeelte van de opleiding dat mensen bij SeeTrue gevolgd hebben. Minimum certificering is de basisopleiding tot mindfulness trainer.

Daarnaast kent SeeTrue certificaten voor de vervolgopleidingen tot mindfulness trainer.

Voor specifieke themadagen en workshops op het gebied van mindfulness (Mindfulness en Kanker, Acceptance and Commitment Therapy, Mindful Schools) krijgen deelnemers een apart certificaat.


Nieuwe eisen voor het 'lange traject' met ingang van 8 april 2015. 

De VMBN heeft in februari 2015 een hervisitatie uitgevoerd van onze 'lange traject'-opleiding. De nieuwe opleiding van ons is opnieuw voor 3 jaar geacrrediteerd.
Het lange mindfulness traject leidt tot een SeeTrue/I AM certificaat. Dit komt overeen met het categorie 1 niveau van de VMBN zoals hierboven beschreven.

Naar 'lange traject' van SeeTrue

Er zijn vrijstellingen voor de volgende modules mogelijk:

- module psychopathologie: minimaal 20 uur psychopathologie in de vooropleiding
- module angst: minimaal 20 uur over angststoornissen in de vooropleiding

Overwegingen rond certificering
Mindfulness trainer is (gelukkig) nog geen beschermde titel. Iedereen mag zich mindfulness trainer noemen. Dit sluit aan bij het begrip mindfulness zelf waaraan niemand exclusiviteit kan ontlenen. Mindfulness is een vrij toegankelijke bron en vanuit dat gezichtspunt is onze organisatie SeeTrue meer voor het uitnodigen tot en delen van deze bron, dan voor het normeren en reguleren.

SeeTrue gaat ervan uit dat mindfulness komt uit een bron die zelfregulerend werkt. Mensen worden geraakt door mindfulness. Vaak zie je dat mensen die geraakt worden zelf allerlei manieren zoeken om hun meditatiepraktijk te verdiepen en dat mensen die niet geraakt worden ermee stoppen of er iets anders van maken, waar op zich ook niets mis mee hoeft te zijn.

Het lijkt wezenlijk ons te realiseren dat we eigenlijk niet zo erg veel weten over hoe mindfulness werkt. Wij weten niet of de yoga binnen mindfulness ‘noodzakelijk’ is of niet, of 40 minuten oefenen ‘noodzakelijk’ is of niet. Wij weten ook niet of een 8-weekse training beter is dan een 10-weekse of 6-weekse training. We weten ook niet of trainers met meer dan 10 jaar eigen meditatie-ervaring beter zijn dan trainers met maar 1 jaar meditatie-ervaring. Wij kunnen hier van alles over denken, maar het lijkt zinvol ons terdege te realiseren dat onze gedachten hierover geen feiten zijn! Er is nog veel onderzoek nodig.

Wij denken dat het belangrijk is om de MBSR en de MBCT in hun vorm te bewaren, maar daarnaast zien wij het niet als probleem dat er mengvormen en varianten ontstaan. Mogelijk kunnen elementen uit de mindfulness die in een gewone therapie ingebracht worden leiden tot goede resultaten. Mogelijk zou een korte workshop aan onderwijzers kunnen leiden tot het integreren van mindfulness principes in het onderwijs. Ook is er steeds meer belangstelling uit het bedrijfsleven voor mindfulness. Vanuit deze belangstelling lijkt het een natuurlijke ontwikkeling dat er ook nieuwe trainingen ontstaan, die meer toegespitst zijn op de specifieke doelgroepen waarin de mindfulness principes gebracht worden. Wij denken dat het goed is om zulke initiatieven te ondersteunen middels een beroepsvereniging.
Zoals al gezegd zijn wij geen voorstander van normeren, maar door de ontwikkeling binnen Nederland ten aanzien van certificering vanuit de VMBN, gaan wij er toch toe over om trainers in de MBCT/MBSR te certificeren, zodat zij niet gedwongen worden om allerlei extra activiteiten te ontwikkelen en niet als een soort ‘tweederangs’ trainer worden neergezet. De minimale eis hiervoor is de 7- of 8-daagse opleiding zoals die wordt aangeboden op verschillende plaatsen in Nederland. Wij zijn ervan overtuigd dat deze opleiding voor hulpverleners een goede basis vormt om de MBCT of MBSR te gebruiken bij de doelgroep waarvoor men vanuit de (voor)opleiding bekwaam en bevoegd is bevonden.
Voor de duidelijkheid: wij proberen iedereen die met mindfulness wil werken te stimulerend om zo te komen tot verdieping van de eigen oefening en een verdieping als mindfulness trainer. Wij denken ook dat het belangrijk is om zelf ruime meditatie-ervaring op te doen. Retraites kunnen een goede manier zijn om je eigen mindfulness te cultiveren. Wij willen echter werken vanuit een uitnodiging en de eigen interne motivatie in plaats van te werken vanuit een externe normering en regulering.