SeeTrue Mindfulness is bezig om de kwaliteit van opleidingen en trainingen steeds verder te verhogen. Hierbij hoort ook een correcte regelgeving en administratieve afhandeling. In het kader hiervan hebben we een aantal formele regels opgesteld. U kunt de inhoud van deze regels vinden in de volgende documenten

Accreditatie

Certificering

Aanvullende Algemene Voorwaarden SeeTrue

Klachtenreglement

Privacyverklaring SeeTrue

CRKBO reglementen