SeeTrue Opleidingen

SeeTrue organiseert opleidingen op het gebied van mindfulness, act, positieve psychologie, heartfulness en compassie
voor therapeuten, coaches, trainers, hr-medewerkers en mensen uit het onderwijs of bedrijfsleven.

7- en 8-daagse basisopleiding en de avondopleiding (14 bijeenkomsten) mindfulness
Eerdere cursussen hebben de onderstaande accreditaties gekregen. Eisen en normen van de diverse beroepsverenigingen en accrediterende instanties worden echter regelmatig bijgesteld. Wij hebben hier niet altijd grip op en soms is de accreditatie nog niet binnen terwijl de opleiding wel al gepland is. Heb je  een bepaalde accreditatie voor je werk of beroep nodig dan kunt je het beste vooraf informeren hoe de stand van zaken is met betrekking tot die specifieke accreditatie.

 • FGzPt 19 punten
 • VGCt 15 punten
 • NIP Eerstelijnspsychologie voor behandeling (20 punten), diagnostiek (12 punten) en overig (45 punten)
 • Registerplein: opleidingstraject agogen 13,2 punten, opleidingstraject maatschappelijk werk 13,2 punten
 • SRVB 75 punten
 • NOBCO 18 PE punten
 • SKB-C.4 148 studie-uren
 • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals 48 punten
 • Nip Arbeids- en organisatiepsycholoog: A&G Klinische interventie 96 punten
 • Nip Kinder- en Jeugdpsychologie/NVO Orthopedagoog-Generalist: K&J/OG herregistratie 48 punten, K&J/OG opleiding-behandeling K&J/OG 18 punten, K&J/OG opleiding- diagnostiek 6 punten
 • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register:
  Scholing verpleegkundig specialist acute zorg bij somatische aandoeningen 48 punten
  Scholing verpleegkundig specialist chronische zorg bij somatische aandoeningen 48 punten
  Scholing verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg 48 punten
  Scholing verpleegkundig specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen 48 punten
  Scholing verpleegkundig specialist preventieve zorg bij somatische aandoeningen 48 punten.
 • Landelijke vereniging POH-GGZ 30 punten.