SeeTrue Opleidingen

SeeTrue organiseert opleidingen op het gebied van mindfulness, act, positieve psychologie, heartfulness en compassie
voor therapeuten, coaches, trainers, hr-medewerkers en mensen uit het onderwijs of bedrijfsleven.

Eerdere basisopleidingen hebben de onderstaande accreditaties gekregen. Eisen en normen van de diverse beroepsverenigingen en accrediterende instanties worden echter  regelmatig bijgesteld. Wij hebben hier niet altijd grip op en soms is de accreditatie nog niet binnen terwijl de opleiding wel al gepland is. Heb je  een bepaalde accreditatie voor je werk of beroep nodig dan kunt je het beste vooraf informeren hoe de stand van zaken is met betrekking tot die specifieke accreditatie.

 • VGCt 36 punten
 • NIP Eerstelijnspsychologie herregistratie 54 punten
 • Registerplein
  Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering clientondersteuners 75 punten
  Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering sociaal juridsich dienstverleners 75 punten
  Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering aandachtsfuntionarissen 75 punten
  Geaccrediteerde scholing gezinshuisouders (GZO) 1 punt
  Opleidingstraject GGZ-Agogen 12,75 punten
  Opleidingstraject Agogen 12,75 punten
  Opleidingstraject Maatschappelijk werk 12,75 punten
 • SRVB 72 punten
 • NOBCO 12 PE punten
 • FGzPt 15 punten
 • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals:
  Scholing GGZ 36 punten
  Scholing SPV 36 punten
  Scholing Verstandelijk Gehandicapten Zorg 36 punten
 • NIP Arbeid- en Organisatiepsycholoog | Psycholoog Arbeid en Gezondheid voor
  arbeid/A&G 24 punten
  A&O diagnostiek 24 punten
  A&O interventievaardigheden 24 punten
 • NIP Kinder- en Jeugdspychologie (K&J)/NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) voor
  K&J/OG herregistratie 38 punten
  behandeling K&J/OG 14 punten
  diagnostiek K&J/OG 5 punten
 • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)
  Indien deze opleiding geaccrediteerd is bij Nip Kinder- en jeugdpsycholoog (K&J)/NVO Orthopedagoog-generalist (OG) dan mag je je certificaat ook gebruiken voor herregistratie bij SKJ. Je kunt je certificaat zelf in je persoonlijk dossier van SKJ uploaden en zo de PE punten zelf aanvragen.
 • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register
  Scholing verpleegkundig specialist acute zorg bij somatische aandoeningen 36 punten
  Scholing verpleegkundig specialist chronische zorg bij somatische aandoeningen 36 punten
  Scholing verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg 36 punten
  Scholing verpleegkundig specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen 36 punten
  Scholing verpleegkundig specialist preventieve zorg bij somatische aandoeningen 36 punten
 • Landelijke vereniging POH-GGZ voor 30 punten

NB: Aan vervolgopleidingen worden geen accreditaties toegekend.