SeeTrue Opleidingen

SeeTrue organiseert opleidingen op het gebied van mindfulness, act, positieve psychologie, heartfulness en compassie
voor therapeuten, coaches, trainers, hr-medewerkers en mensen uit het onderwijs of bedrijfsleven.

Nobco 16 punten ((her)certificatie/herregistratie)

Eerdere cursussen waren ook geaccrediteerd bij Registerplein, FGZP, SRVB en NIP Eerstelijnspsychologie. Eisen en normen van de diverse beroepsverenigingen en accrediterende instanties worden echter regelmatig bijgesteld. Wij hebben hier niet altijd grip op en soms is de accreditatie nog niet binnen terwijl de opleiding wel al gepland is. Heb je een bepaalde accreditatie voor je werk of beroep nodig dan kunt je het beste vooraf informeren hoe de stand van zaken is met betrekking tot die specifieke accreditatie. Op dit moment is bij bovengenoemde verenigingen opnieuw accreditatie aangevraagd.